Blog 4 Pory Roku


Kokony na jabłoni


Namiotnik jabłoniowy

Niewielki motyl, ok. 7 mm długości, o przednich skrzydłach w kolorze białym z czarnymi punkcikami.

Oprócz jabłoni atakuje także głóg i tarninę.

Lata od połowy czerwca do końca lipca. Gąsienice wylęgają się w sierpniu i zimują pod tarczkami.

Wiosną atakują pąki liścia, wgryzając się pod jego skórkę.
Później oprzędzają liście i zjadają je.
Pod koniec maja lub na początku czerwca gąsienice przepoczwarczają się w białym kokonie.

Szkodnika zwalcza się przed kwitnieniem drzew, na początku występowania gąsienic, w okresie minowania liści.

 


Zapobieganie
inwazji szkodnika polega na usuwaniu i paleniu wszystkich pędów, na których pojawiły się pokryte siecią kolonie.

Zwalczanie
W momencie pojawienia się gąsienic używać oprysku zawierającym bifentrynę. Jeśli zbliża się okres zbierania owoców, drzewa należy spryskiwać środkami zawierającymi kwasy tłuszczowe.
W trakcie, kiedy roślina jest prawie całkowicie pokryta namiotami pełnymi gąsienic, zabiegi są mało skuteczne.

Środki chemiczne : CALYPSO, KARATE, TALSTAR,

 

Opracowanie i zdjęcia : Rafał Ślusarek