Blog 4 Pory Roku


Kokoryczka i białe gąsienice


Owrzódka konwaliowa występuje na kokoryczce wielokwiatowej. Owad dorosły występuje w kwietniu do czerwca. Larwy wygryzają w liściach długie podłużne otwory między nerwami. Gasienice można spotkać od maja do lipca/ sierpnia. Zimuje poczwarka.

 

Opracowanie i zdjęcia : Rafał Ślusarek