Blog 4 Pory Roku


Szrotówek kasztanowcowiaczek


Żerują wewnątrz liści, a w tych miejscach tworzą się charakterystyczne plamy, miny. Przechodzą cztery stadia rozwojowe wewnątrz liścia. Ciemnobrązowe poczwarki znajdują się w jedwabistym kokonie wewnątrz liścia.

 Występowanie szrotówka w licznych skupiskach powoduje całkowite opadanie liści z drzew już nawet w lipcu-sierpniu.

Jest kilka sposobów walki z tym szkodnikiem. Zaliczamy do nich metody naturalne, mechaniczne i chemiczne.

Sposób naturalny to wiara, że złootoki, pasikoniki, pająki czy sikorki załatwią za nas sprawę szrotówka. Niestety jest to sposób mało efektywny, ponieważ tylko 3 % larw ginie tą metodą.

Przynoszącą dobre efekty jest metoda mechaniczna, czyli grabienie i palenie liści w których poczwarki mają swe schronienie. Jeżeli posiadamy na swoim ogrodzie kasztanowca możemy użyć lepów na pniach, niestety w pułapkę wpada wiele pożytecznych owadów.

Metoda chemiczna powinna być używana już w ostateczności.

Dobrym uzupełnieniem są pułapki feromonowe. Zawieszone na drzewie specjalne pojemniki zawierają feromon samicy owada, wabiąc samce od kwietnia do września zmniejszając populacje szkodnika.

 

Opracowanie i zdjęcia : Rafał Ślusarek