Blog 4 Pory Roku


Zamieranie sosny


  • Objawy pojawiają wiosną i latem.
  • Na igłach pojawiają się żółte, następnie czarne poprzeczne kreski.
  • Igły przebarwiają się na kolor żółtobrunatny lub brązowy.

Jak walczyć z osutką sosny?

Oprysk fungicydami: Topsin M 500 SC, Topsin M 70 WP, Sarfun 500 SC

 

 

Opracowanie i zdjęcia : Rafał Ślusarek