Blog 4 Pory Roku


Żółknące igły jałowca


Tarcznik jałowcowiec, czerwce z rodziny tarcznikowatych.
Tarczki są rozmieszczone na całej roślinie i przy silnym porażeniu powodują zahamowanie wzrostu pędów oraz ich zniekształcenie.

Samice wyszukują dogodnego miejsca do wkłucia się swoją kłujką i tak już zostają do końca swojego życia.
Samce można spotkać jesienią. Żyją zaledwie kilka dni. W celach prokreacyjnych.

Ten gatunek ma jedno pokolenie w ciągu roku. Samice składają jaja w połowie maja.
Pierwsze larwy pojawiają się już po 3-4 tygodniach

Zwalczanie

W połowie czerwca podczas wylęgu larw, wykonujemy oprysk np. Mospilan 20 SP

 

Opracowanie i zdjęcia : Rafał Ślusarek